ktb-logo
iks-logo

Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi

/img/libraries/turkic-library.jpeg

Ses sanatçısı, sahaf, müzikbilimci ve yazar Ümit Yazıcı’nın kitap ve süreli yayınlar ile ses arşivini içeren dev koleksiyonunun sanat ve kültür hizmetine sunulması projesiyle ortaya çıkan Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi’nde yaklaşık yüz bin kitap, dergi, nota ve gazeteden oluşan özel bir koleksiyon ve yüzbinlerce eserlik ses arşivi bulunmaktadır. Kütüphane bünyesinde yıl boyunca çeşitli periyodik etkinlikler düzenlenerek İzmir’in sanatsal ve kültürel yaşamının dinamizm kazanmasına katkıda bulunuyor.

Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi’nde, Emrehan Küey Kitapları Köşesi, Râkım Elkutlu Türk Musikisi İhtisas Kitapları Köşesi, Dr. Ayhan Sökmen Türk Musikisi Matbu ve Yazma Eserler Teşhir Bölümü ile Klasik Türk Musikisi eserlerinin nota ve dijital ses kayıtlarından oluşan Ali Rıza Avni Tınaz Türk Musikisi Dijital Kayıt Arşivi gibi bölümler bulunmaktadır.

Emrehan Küey Kitapları Köşesi

Tarih, edebiyat, sosyoloji, arkeoloji, kent kültürü gibi musikinin ilişkili olduğu çeşitli alanlardaki yayınlar sunulmaktadır.

Râkım ELKUTLU Türk Musikisi İhtisas Kitapları Köşesi

Musiki teorisine, edebiyat ve kültürüne ilişkin eserler ile nota yayınlarına ilişkin nadir malzemeler bulunmaktadır.

Dr. Ayhan Sökmen Türk Musikisi Matbu ve Yazma Eserler Teşhir Bölümü

Çeşitli el yazısı notalar, bazı nadir mecmua örnekleri, fasıllar, biyografik notlar ile musikişinaslara ait mektuplar ve tebrik kartları ziyaretçi ve araştırmacıların ilgisine sunulmaktır.

Ali Rıza Avni Tınaz Türk Musikisi Dijital Kayıt Arşivi

Ses kayıt teknolojisinin kullanılmasından bu yana Türk Musikisi sanatkarlarının çeşitli türlerde seslendirdikleri eserlerin icra kayıtları yer almaktadır. Diğer birçok arşivde bulunmayan nadir ses kayıtlarının dijital ortamda paylaşıldığı bu arşiv, bu alandaki araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. Dijital Kayıt Arşivi’nde taş plak kayıtlarından günümüz kayıtlarına kadar birçok ses ve saz sanatçısının seslendirdiği, klasik dönemden modern döneme Türk Musikisinin çeşitli evrelerine ait olan ve Türk Musikisi icra kayıt tarihine ışık tutan yüz binlerce eserin icra kaydı; bilhassa ses icrası incelemelerinde bulunan sanatçı ve araştırmacıların ilgisini çekmektedir.

ktb-logo
iks-logo

Adresimiz

Mimar Sinan Mahallesi,

Ziya Gökalp Bulvarı,

No: 36 Konak/İzmir/Türkiye

© 2023 İzmir Kültür Sanat Fabrikası. Tüm Hakları Saklıdır.

x