ktb-logo
iks-logo

Sürdürülebilirlik Politikası

Gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında değerlendiriyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik öncelikli sorumluluklarımız:

Evrensel insan haklarına saygı duymak

İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

Faaliyetlerimizin çevresel boyutunu değerlendirmek

Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek

Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak

İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

Doğal kaynakların etkin kullanımı

Su kullanımını azaltmak ve yağmur sularını toplamak

Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak

Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak

Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek

ktb-logo
iks-logo

Adresimiz

Mimar Sinan Mahallesi,

Ziya Gökalp Bulvarı,

No: 36 Konak/İzmir/Türkiye

© 2023 İzmir Kültür Sanat Fabrikası. Tüm Hakları Saklıdır.

x