ktb-logo
iks-logo

Tarihi Bir Fabrikadan Çağdaş Bir Kültür Sanat Merkezine

RESTORASYON SÜRECİ

biyosfer-certified

140 yıla yakın bir tarihi olan Alsancak Tekel Fabrikası’nın restore edilerek yeniden kent yaşamına kazandırılması fikri üzerine, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve renovasyon çalışmaları başlatılmıştır. 2022 yılında yer tahsisi yapılarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, atıl durumda olan binalar zaman içinde yapılan ve yapıların orijinal kimliğini bozan eklentilerden de arındırılarak, tarihi fabrika yerleşkesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ismiyle yeniden İzmir’e kazandırılmıştır.

Yerinde değerlendirme ile yerleşke içinde bulunan özgün fabrika yapıları korunmuş ve tahrip olan kısımlar da aslına uygun olarak yeniden onarılarak fabrikanın orijinal yapısı muhafaza edilmiştir. Binalar, geçmişte üretim alanları olarak kullanıldıkları dönemde olduğu gibi büyüklük ve kullanım olanakları göz önünde tutularak yeniden işlevlendirilmiştir.

En büyük ve merkezi yapı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, ikinci en büyük yapı ise İzmir Resim ve Heykel Müzesi olarak tanzim edilmiştir. Diğer yapılar da merkezin sosyal ve kültürel bir cazibe merkezi olma iddiasını besleyecek şekilde, kütüphaneler, sanat atölyeleri ve kitap-kafe gibi mekanlar şeklinde kimliklendirilmiştir. Bunların yanı sıra, 9.200 m²’lik açık hava alanında yapılan peyzaj çalışmaları ile hem İzmir’e soluk aldıracak yeni bir yeşil alan kazandırılmış hem de açık hava sineması ve konser alanları ile merkez, 7’den 70’e tüm kentliyi birleştirmiştir.

Yaklaşık 17.000 m²’lik alana yayılan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, kentin sembolik ve anıtsal bir mimari mirasının yeniden işlevlendirilerek günümüze kazandırılan ve sürdürülebilir kentsel mimarinin dikkat çekici örneklerinden biri olmuştur. Ülkemizin ve İzmir’in kültür ve sanata açılan pencerelerinden biri olan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına yanıt verecek, çağdaş bir kültür sanat merkezi olarak her yaştan ziyaretçisine yepyeni bir sosyo-kültürel kamusal alan deneyimi sunmaktadır.

FABRİKAYI KEŞFEDİN

ktb-logo
iks-logo

Adresimiz

Mimar Sinan Mahallesi,

Ziya Gökalp Bulvarı,

No: 36 Konak/İzmir/Türkiye

© 2023 İzmir Kültür Sanat Fabrikası. Tüm Hakları Saklıdır.

x