Sürdürülebilirlik Politikası

Gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında değerlendiriyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik öncelikli sorumluluklarımız:

 • Evrensel insan haklarına saygı duymak
 • İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek
 • Faaliyetlerimizin çevresel boyutunu değerlendirmek
 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı
 • Su kullanımını azaltmak ve yağmur sularını toplamak
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek