Sürdürülebilir Uygulamalar

Sürdürülebilir bir kütüphane için çevre dostu bir tasarım ve sürdürülebilirliği sağlayan uygulamaların gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. İzmir Kültür Sanat Fabrikası hem çevre dostu tasarımı hem de uygulamalarıyla sürdürülebilir bir kültür sanat merkezi deneyimi yaratmaktadır.

Sunduğu sürdürülebilir kültür sanat merkezi deneyimiyle hem çevreyi korumakta hem de diğer müze, kütüphane ve kültür sanat merkezlerine örnek olmaktadır. Su kalitesinin takibi, çevreye duyarlı atık yönetimi, bölgenin kültürel ögelerinin tanıtımı, sürdürülebilir altyapı ve enerji verimliliği sistemleri İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın sürdürülebilir uygulamalarından bazılarıdır.